Drzewo
Drzewo

Harmonizatory
sfer życiowych

Drzewo Drzewo
Creatos
jest firmą, która stworzyła harmonizatory stojące na straży biopola, regulujące wewnętrzny ustrój człowieka, wzmacniające aurę, a także eliminujące promieniowanie telefonów, komputerów i neutralizujące negatywną energię w miejscach cieków wodnych i promieniowania geopatycznego.

Harmonizator działa na bazie znajdujących się wewnątrz urządzenia esencji energetycznych naturalnego pochodzenia, uzyskiwanych w podobny sposób jak esencje kwiatowe dr. Bacha. Ich nośnikiem jest macierz, która nieustannie wpływa na człowieka, nieustannie korygując i wzmacniając biopole.
Wersje językowe
Pytania i odpowiedzi

ODPROMIENNIK - CO TO JEST?

To urządzenie, którego źródłem aktywności są łagodne i naturalne esencje energetyczne, uzyskiwane w podobny sposób jak esencje kwiatowe dr. Bacha. Energię tę zauważył i zaczął stosować już na początku XX wieku dr. Edward Bach – angielski lekarz, twórca terapii kwiatowej. Każdy kto przebywa w polu działania tego urządzenia jest cały czas stymulowany i harmonizowany, aż do momentu uzyskania efektu samoleczenia.

DZIAŁANIE ODPROMIENNIKA

Energia urządzenia bio-infoo nie zwalcza samego schorzenia lecz pobudza wewnętrzne układy regulacyjne organizmu do walki z dolegliwościami i wspomaga przywracanie równowagi wewnętrznej ustroju. Energia ta wzmacnia struktury fizyczne i psychiczne człowieka poprzez kanały energetyczne – meridiany. Meridiany natomiast zasilają najważniejsze narządy wewnętrzne: serce, płuca, nerki, wątrobę itd. Jeżeli przepływ energii w meridianach zostaje zmniejszony lub zablokowany (np. przez duży stres), to prowadzi w konsekwencji do poważnych zaburzeń w strukturach fizycznych i emocjonalnych człowieka (efekt słabnącej baterii). Dlatego urządzenia bio-infoo można nazwać akumulatorami energetycznymi człowieka. Podczas działania tych urządzeń mogą pojawić się krótkotrwałe objawy procesu oczyszczania organizmu np. stany nieuzasadnionej agresji, stany depresyjne, pobolewania itp. Stanowią one pozytywny sygnał rozpoczętego procesu samoregulacji i samoleczenia.

Spis treści

 • Z jakiego powodu odpromienniki działają
 • Czy odpromienniki mogą stracić swoje działanie?
 • Po jakim czasie odczujemy działanie odpromiennika?
 • Wpływ odpromienników na aurę człowieka
 • Dlaczego odczuwamy emanujące ciepło od odpromiennika po przyłożeniu do ciała?
 • Czy dzięki odpromiennikom mniej chorujemy i szybciej wracamy do zdrowia?
 • Działanie odpromienników na wirusy i bakterie
 • Działanie odpromienników bio-infoo 6 i bio-infoo 7
 • Działanie odpromiennika na neutralizacje cieków wodnych
 • Jak działa odpromiennik samochodowy?
 • Jak działa odpromiennik do telefonu komórkowego?
 • Jak działa odpromiennik komputerowy?
 • Jak działa odpromiennik stacjonarny?
 • Czy odpromiennik poprawia jakość snu?
 • Czy odpromiennik osobisty można dać dziecku do szkoły?

Z JAKIEGO POWODU TE ODPROMIENNIKI DZIAŁAJĄ?

Nośnikiem esencji energetycznych jest 5% wodny roztwór alkoholu, tzw. macierz. Roztwór ten zostaje nakropiony na kartkę papieru, stanowiącą wewnętrzną część odpromiennika i nawet po wyschnięciu pozostaje zapis, który powoduje obecność tej energii w odpromienniku. Siła tych energii nieustannie wpływa na człowieka. Jest ona żywa i nieustannie interaktywnie współpracuje z aurą człowieka, wzmacniając ją i korygując.

 

CZY TE HARMONIZATORY BĘDĄ TRACIŁY SWOJE DZIAŁANIE W MIARĘ UPŁYWU CZASU?

One nigdy nie stracą działania.

Ponadto odpromiennik ten działa jako pole wpisujące się w układ odpornościowy człowieka szeroko pojęty, sięgając aż do psychicznego i duchowego stanu równowagi. I gdy ta odporność w nas już powstaje, wtedy ten odpromiennik czujemy słabiej, ale to nie znaczy, że on przestał działać. Czujemy go słabiej dlatego, że przyjęliśmy jego równowagę a on w dalszym ciągu nas unosi. To jest tak, jak człowiek, który ma gorączkę i weźmie lek przeciwgorączkowy, to czuje jak temperatura spada. Ale kiedy nie ma gorączki i weźmie ten lek, to tak jak by się nic nie działo. I rzeczywiście nic się nie dzieje, bo lek nie widzi zagrożenia i niczego nie zmienia, co nie znaczy, że jest nieskuteczny.

 

PO JAKIM CZASIE, PRZEBYWAJĄC W POLU ODPROMIENNIKA, ODCZUJEMY JEGO DZIAŁANIE?

Podświadomie odczuwa się to wręcz natychmiast. Dlatego osoby, wchodząc w pole działania odpromiennika, podświadomie mogą natychmiast odczuwać jakiś stan inny np. spokój wewnętrzny czy wyciszenie emocjonalne. Ale świadomie zaczyna sie go odczuwać po około tygodniu. Po tygodniu zaczynają się tworzyć w organizmie stany duchowych reakcji układu odpornościowego, szeroko pojętego.

 

JAKI JEST WPŁYW TYCH ODPROMIENNIKÓW NA AURĘ CZŁOWIEKA?

Widać, że działają one pozytywnie, budząc w człowieku wyższe wartości duchowe i kierując człowieka do wartości duchowego postrzegania i rozwoju, kierując do przemiany duchowej. Ale człowiek musi sam zaistnieć w tym stanie, nie dostaje tego automatycznie.

 

CZASAMI, GDY PRZYKŁADAMY ODPROMIENNIK DO CIAŁA ODCZUWAMY EMANUJĄCE Z NIEGO CIEPŁO, DLACZEGO?

Ten odpromiennik rzeczywiście promieniuje i można to odczuć. Ma on rzeczywisty wpływ na ciało duchowe. Człowiek odczuwa to promieniowanie poprzez ciało duchowe na wszystkie pozostałe ciała subtelne.

 

CZY BĘDĄC W POLU DZIAŁANIA TYCH ODPROMIENNIKÓW, CZŁOWIEK MOŻE MNIEJ CHOROWAĆ CZY SZYBCIEJ WRACAĆ DO ZDROWIA?

Tak, oczywiście. Dlatego, że jest to działanie biologiczne a jednocześnie działanie na tzw. przestrzeń zmysłową człowieka, przestrzeń emocjonalną i duchową człowieka. Odpromienniki pomagają człowiekowi wrócić do zdrowia, uspokajają emocje człowieka, harmonizują jego myśli, powodują, że jego myśli stają się bardziej uporządkowane i zapobiegają wdzieraniu się do jego układu psychicznego i emocjonalnego obcych myśli, udręczających oraz wywołujących zaburzenia i frustracje. Dają człowiekowi siłę duchową, która wzrastając, usuwa na stałe te problemy. Odpromienniki działają podobnie do układu odpornościowego człowieka., nie działają jako bariera sztywna. W zadziwiający sposób wpisują się w wibrację człowieka. Wpływają one bezpośrednio na układ odpornościowy człowieka, nie tylko fizyczny, ale i duchowy, wpływają na zdolność rozpoznawania problemów zewnętrznych, których nie jesteśmy świadomi a które dotykają naszego pola energetycznego. Układ odpornościowy rozpoznaje ingerencję a wewnętrzna siła, która jest zapisana w odpromienniku kieruje człowieka do równowagi i siły wewnętrznej.

 

CZY ODPROMIENNIK STACJONARNY LUB OSOBISTY MOŻE OBRONIĆ CZŁOWIEKA PRZED WIRUSAMI I BAKTERIAMI?

Rzeczywiście te odpromienniki po okresie asymilacji przekazują organizmowi informacje, że posiada siły zwalczające bakterie czy wirusy i rzeczywiście powstrzymuje ich działanie. Ale to nie znaczy, że sam odpromiennik to robi! W trakcie jego użytkowania następuje obudzenie pewnych sił w organizmie, zwiększających naszą odporność .

 

DZIAŁANIE HARMONIZATORÓW BIO-INFOO 6 I BIO-INFOO 7 

Harmonizator 6 i 7 służy do energetycznego wzmacniania ludzi i Ziemi. Jego energia nie zwalcza samego schorzenia, lecz pobudza wewnętrzne układy regulacyjne organizmu do walki z dolegliwościami. Zwiększa energię człowieka na tyle, że jego ciało samo neutralizuje wpływ szkodliwego promieniowania np. promieniowania komputera, telewizora czy cieków wodnych. Usuwa negatywne, natarczywe myśli powodujące stany lękowe i depresję. Oczyszcza i transformuje miejsca, w których występują zaburzenia energetyczne np. miejsca tragicznych zdarzeń, wypadków, promieniowanie geopatyczne, cieki wodne. Można go ustawić w mieszkaniu, sypialni, ogrodzie, szkole, w pracy oraz wszędzie tam, gdzie człowiek czuje się zmęczony i osłabiony. Energia odpromiennika przenika przez ściany mieszkań nie tracąc przy tym swoich właściwości. Może być używany niezależnie od wieku i rodzaju zaburzeń – nie ma żadnych przeciwwskazań dla jego użytkowania. Działa cały czas tak samo i z taką samą siłą. Harmonizator bioinfoo 6 i bioinfoo 7 działają na zasadzie wiru energetycznego. W zależności od tego, jaki problem ma człowiek, harmonizator ten pracuje w górnej lub w dolnej przestrzeni. U osób, które mają niższe wibracje będzie działał u dołu i będzie tam podnosił poziom energii wewnętrznej, u osób o wyższych wibracjach będzie działał u góry. Siła działania obu harmonizatorów jest podobna. Większy, bioinfoo 7, jest przeznaczony do użytkowania w domu, w miejscu pracy, jako harmonizator stacjonarny. Ma nieco większy zasięg, ok. 100 m, działa bardziej spokojnie. Najsilniejsze działanie ma w obrębie 10-15 m, gdzie oddziałuje na plan fizyczny, ziemski. Im dalej, tym oddziałuje na plany wyższe. Mniejszy harmonizator, bioinfoo 6, ma nieco mniejszy zasięg, jego działanie na początku jest silniejsze z powodu skoncentrowania energii w węższym strumieniu. Ze względu na praktyczne wymiary, można go zabierać ze sobą w podróż, do samochodu czy na wakacje. Można używać go do enegetyzowania wody, stawiając bezpośrednio na nim pojemnik z wodą na około pół godziny. Taką naenergetyzowaną wodę można używać do picia czy do przygotowania potraw, co wpływa korzystnie na organizm człowieka, a w sposób bezpośrednio zauważalny poprawia smak napojów i potraw. Oba typy, zarówno bioinfoo 6, jaki i bioinfoo 7 dostrajają się do człowieka i do przestrzeni, w której pracują w okresie od 3 dni do tygodnia.

 

CZY MOŻNA OPISAĆ DZIAŁANIE ODPROMIENNIKA STACJONARNEGO NA NEUTRALIZACJĘ CIEKÓW WODNYCH, NP. W DOMACH MIESZKALNYCH?

Oczywiście, że tak. Jest to związane z wpisywaniem się w biologiczną równowagę człowieka, równowagę całej zmysłowości człowieka, całego istnienia człowieka, jego psychiki, emocji, związków pokoleniowych itp. Zacznijmy od tego, że człowiek nie może funkcjonować w środowisku całkowicie czystym. Gdyby dzieci żyjące w namiocie tlenowym i karmione wyłącznie doskonałym, zdrowym jedzeniem wyszły na dwór, momentalnie rozchorowałyby się. Ziemia w naturalny sposób promieniuje i również Słońce wysyła jakąś porcję promieniowania rentgenowskiego w cyklach 28-dniowych. Te niewielkie dawki promieniowania są potrzebne do naturalnego regulowania procesów życiowych. Taka sama sytuacja jest w przypadku cieków wodnych. Ciek o sile 1 do 1,5 w skali 10-cio stopniowej w naturalny sposób stymuluje organizm człowieka. Dlatego nie usuwa się całkowicie cieków, gdyż wtedy organizm byłby niezdolny do funkcjonowania w innych miejscach.

Gdy harmonizator umieścimy w miejscu cieku wodnego, w człowieku następuje naturalne zwiększenie odporności na ten ciek. Pole odpromiennika, które jest tą bioduchową sferą, wzmacnia energię człowieka w przestrzeni podświadomej, uczy wykorzystywania energii cieku do zwiększania własnej odporności na ten ciek. Wtedy, korzystając z energii cieku, organizm wytwarza własne pole, neutralizujące ten ciek.

 

JAK DZIAŁA ODPROMIENNIK SAMOCHODOWY?

Harmonizuje on całą przestrzeń, co wpływa pozytywnie na odczucie spokoju wewnętrznego i zewnętrznego u kierowcy. Odpromiennik ten stwarza bardzo korzystną wibrację, pomocną przy prowadzeniu samochodu.

 

JAK DZIAŁA ODPROMIENNIK DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO?

Ten odpromiennik powoduje powstanie bardzo silnego pola energetycznego, które broni człowieka i to widać na zdjęciu aury. Ten odpromiennik tworzy pole duchowe, które tę osobę chroni. Na zdjęciu osoby z telefonem komórkowym, bez harmonizatora widać bardzo negatywne działanie tego telefonu. Aura tej osoby jest zmniejszona i zaciemniona, widać wyrwę w aurze. Szkodliwość telefonów komórkowych na organizm ludzki została już udowodniona przez badania typowo naukowe.

 

JAKIE JEST DZIAŁANIE ODPROMIENNIKA KOMPUTEROWEGO?

Odpromiennik ten chroni człowieka przed polem kwantowym, wytwarzanym wokół komputera z powodu procesów logicznych zachodzących w procesorze. Takie pole kwantowe wchodzi w reakcję z polem energetycznym człowieka i manipuluje nim, tworząc często stany uzależnienia, wywołując zmęczenie, obniżając poziom energii życiowej człowieka. Tutaj wyraźnie widac, że bardzo silnie nastąpiło zablokowanie wpływu procesora komputerowego na istotę człowieka.

  

CZY ODPROMIENNIK STACJONARNY POŁOŻONY W SYPIALNI WPŁYWA NA POLEPSZENIE NASZEGO SNU?

Tak, on tworzy w tym miejscu stałe pole, biologicznie czynne, czynne także w aspekcie rozumienia duchowego. Wpływa on na stan psychiczny, emocjonalny, na naszą równowagę wewnętrzną, czyli uspokaja nas i wycisza.

 

CZY ODPROMIENNIK OSOBISTY MOŻNA DAĆ DZIECKU DO SZKOŁY?

Naturalnie, oczywiście, że tak. Stanowi on jakby osobistą sferę ochronną człowieka, gdzie wzmocniona jest jego odporność, nie tylko fizyczna, ale i duchowa. Jest to żywa sfera reagująca na różnego rodzaju sytuacje i budząca w organizmie odpowiednie działanie. Co ciekawe, ta duchowa sfera uczy postawę człowieka właściwych stanów duchowych. Czyli jest to żywa wibracja, która współistnieje z człowiekiem. Kiedy nieustannie żyjemy w polu tego harmonizatora, to on tak silnie się wpisuje w nasze pole energetyczne, że uczy nasz układ odpornościowy właściwych reakcji, uczy odporności. Odbija w sobie żywą naturę i ta żywa natura pozostaje w człowieku.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl